Varia EAB1986-1996

981. Alvre, P., Hausenberg, A.-R., Heapost, L., Joalaid, M., Kallasmaa, M., Karelson, R., Metslang, H., Ross, J., Salve, K., Tõnisson, E., Viires, P., Õispuu, J. Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä, 10.–15. VIII 1995 // Keel ja Kirjandus. – 1996. – Nr. 4. – Lk. 274–287 : ill.

982. Aun, M. Kui arheoloogiat ei oleks… // Postimees. – 14. 12. 1993.

983. Berg, M., Heapost, L., Klaus, V., Laanest, A., Salve, K., Tõnisson, E., Uibo, U. Seitsmes rahvusvaheline fennougristide kongress // Keel ja Kirjandus. – 1990. – Nr. 12. – Lk. 753–760.

984. Hausenberg, A.-R., Kruuspere, P., Kull, R., Salo, A., Salve, K., Sedrik, M., Tõnisson, E., Viikberg, J., Viires, P. Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä, 10.–15. VIII 1995 // Keel ja Kirjandus. – 1996. – Nr. 3. – Lk. 209–214.

985. Hausenberg, A.-R., Pajupuu, H., Ross, E., Salve, K., Tõnisson, E., Viitso, T.-R., Viks, Ü. Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä, 10.–15. VIII 1995 // Keel ja Kirjandus. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 132–137 : ill.

986. Hellerma, K. Ajaloo Instituudi geoarheoloogia ja muinastehnoloogia labor korraldas teaduspäeva // Hommikuleht. – 2. 03. 1993 : ill.

987. Jaanits, L. Kommentaar II [H. Moora art. “Meie teadusliku töö ülesandeist ja võimalusist väljaspool kodumaad rahvusvahelises ulatuses”] // Teaduslugu ja nüüdisaeg. – VIII : Millist teadust vajab nüüdis-Eesti: suunad, prioriteedid, organisatsioon, vajadused, võimalused. – Tallinn, 1993. – Lk. 211–214.

988. Jaanits, L., Lang, V. Saateks = Preface = Предисловие // MT. – 1991. – I. – Lk. 7–9.

989. Joalaid, M., Niinre, A. Kontaktid Põhjamaadega tihenevad // Stilus. – 1992. – Nr. 1. – Lk. 50–53.
Sum.: Contacts with Nordic countries becoming denser.

990. Kriiska, A. Arheoloogiline keraamika seminarkas // Tartu Riiklik Ülikool. –20. 01. 1989 : ill.

991. Kriiska, A. Austrvegr – muinasteaduse ajakiri // Kleio. – 1996. – Nr. 1. – Lk. 56.

992. Kriiska, A. Eesti arheoloogiaüliõpilaste ühendus “ARCHE” // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 19.

993. Kriiska, A. Inimesed, tulge ometi mõistusele! // Päevaleht. – 20. 03. 1990.

994. Kriiska, A. Jaani kirik seminarkas // Universitas Tartuensis. – 18. 05. 1990 : ill.

995. Kriiska, A. Mitte ainult põhja ja läände: Eesti, Läti ja Leedu arheoloogiaüliõpilaste kontaktseminar Tartus // EAST. – 1991. – Nr. 3. – Lk. 16–18.

996. Kriiska, A. Turu arheoloogiaüliõpilased Eestis // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 20–21.

997. Kriiska, A., Lang, V. EASi 5. koosolek – Richard Indreko päev // EAST. – 1991. – Nr. 2 (6). – Lk. 8–12.

998. Kriiska, A., Lavi, A., Saluste, A. EASi suvemalev tegevuses // EAST. – 1990. – Nr. 4. – Lk. 2–5.

999. Kuiv, M. Eesti arheoloogiaüliõpilased Põhjamaade kontaktseminaril // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 16–18.

1000. Käärpalu, A. Granaadid arheoloogiliste leidude hulgas // EAST. – 1990. – Nr. 4. – Lk. 23–24.

1001. Lang, V. Aita Kustini päev 23. 03. 1990 // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 8–10.

1002. Lang, V. Arheoloogid kirjutavad “Stiluses” // Kleio. – 1992. – Nr. 5/6. – Lk. 70.

1003. Lang, V. Asutati Eesti Arheoloogiaselts : 6. dets. 1989 // Kleio. – 1991. – Nr. 3. – Lk. 105–106.

1004. Lang, V. EASi 1. koosolek 12. 02. 1990 // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 3–5.

1005. Lang, V. EASi 2. koosolek – Harri Moora päev 2. 03. 1990 // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 5–8.

1006. Lang, V. EASi juhatus 1990. aasta sügisel // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 1–2.

1007. Lang, V. EASi juhatus aprillis 1990 // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 1–2.

1008. Lang, V. EASi juhatuse tööst // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 1–2.

1009. Lang, V. EASi juhatuse viimased koosolekud enne suvevaheaega // EAST. – 1990. – Nr. 4. – Lk. 1–2.

1010. Lang, V. Eessõna Stiluse 1. numbrile // Stilus. – 1992. – Nr. 1. – Lk. 5–7.

1011. Lang, V. Eesti Arheoloogiaseltsi aastakoosolek // Stilus. – 1992. – Nr. 2. – Lk. 51–52.

1012. Lang, V. Eesti Arheoloogiaseltsi asutav kogu // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 2–3.

1013. Lang, V. Euroopa Nõukogu tunnustus Eesti teadusele // Päevaleht. – 14. 02. 1992.

1014. Lang, V. Muinasteadus muutuvas Eestis // Horisont. – 1991. – Nr. 8. – Lk. 4–5 : ill.

1015. Lang, V. NSVL – Soome VII arheoloogiasümpoosion // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 20–23.

1016. Lang, V. Rahvusvaheline projekt Eesti looduskeskkonna ja kultuuripärandi uurimiseks // Kleio. – 1992. – Nr. 5/6. – Lk. 85.

1017. Lang, V. Saateks // MT. – 1995. – 3. – Lk. 5–7.

1018. Lang, V. Vastuseks oponentidele // Kleio. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 55–56.

1019. Lang, V. Veel kord Ajaloo Instituudist ja ajaloolisest tõest (mälu värskendamisest rääkimata) // Kultuurileht. – 03. 02. 1995.

1020. Lang, V., Ligi, P., Peets, J. Ajalooteadus teelahkmel? // Rahva Hääl. – 1. 10. 1991.

1021. Lang, V., Ligi, P., Tamla, T. Eesti esiajaloo uurimisest // Sirp ja Vasar. – 27. 02. 1987.

1022. Lang, V., Miller, U., Hicks, S. Introduction // PACT. – 1996. – 51. – Lk. 15–18.

1023. Lauringson, A. Kas matame kultuuri? // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 13.

1024. Lauringson, A. Külaskäigult Soome // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 19–20.

1025. Lauringson, A. Soomest on seni leitud 49 kaljujoonistust // EAST. – 1990. – Nr. 2. – Lk. 24.

1026. Lavi, A. Aruanne Eesti Arheoloogiaseltsi finantstegevusest ajavahemikus 1. 02. 1991–1. 02. 1992 // Stilus. – 1992. – Nr. 2. – Lk. 56–59.

1027. Lavi, A. EASi 4. üldkoosolek 6. 12. 1990 // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 2–6 : ill.

1028. Lavi, A. EASi tutvumisreisidest arheoloogilistele väljakaevamistele 1990–1991 // Stilus. – 1992. – Nr. 2. – Lk. 46–50.
Zsfs.: Die Umschaureisen auf den archäologischen Forschungsobjekten in Estland.

1029. Lavi, A. Ülevaade EAS finantstegevusest // Stilus. – 1993. – Nr. 4. – Lk. 65–67.

1030. Ligi, P. Henrik, Körber, Engels ning Eesti ühiskond muinasajal // Looming. – 1993. – Nr. 8. – Lk. 1132–1138.

1031. Ligi, P. Poliitika, ideoloogia ja muinasteadus // Looming. – 1994. – Nr. 1. – Lk. 110–121.

1032. Ligi, P. Saateks // MT. – 1993. – 2. – Lk. 5–6.

1033. Ligi, P. Tuuleveskid, Dulcinea ja Eesti esiajalugu // Looming. – 1994. – Nr. 6. – Lk. 812–823.

1034. Ligi, P., Mandel, M., Mäesalu, A., Peets, J. Just kultuuri kaitseks // Noorte Hääl. – 20. 01. 1987 : ill.

1035. Luik, H. Faktid kõnelevad… seda, mis parajasti kellelegi kasulik on // Õhtuleht. – 22. 01. 1992.

1036. Luik, H. Kas pealuud Tallinna ehitusplatsidel on paratamatus? // Õhtuleht. – 06. 08. 1992 : ill.

1037. Luik, H. Kas suudame säilitada Tallinna ajalugu? // Õhtuleht. – 3. 03. 1992 : ill.

1038. Luik, H. Seadus mälestisi ei kaitse // Õhtuleht. – 21. 10. 1992 : ill.

1039. Luik, H. Veel kord arheoloogiast. Amerestist ja Astlandast // Õhtuleht. – 29. 10. 1992.

1040. Lõugas, V. Balti merevaik Siberis 2000 aastat tagasi?! // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 19–20.

1041. Lõugas, V. EASi juhatuse tööst // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 4–5.

1042. Lõugas, V. Labidas – 150 // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 14–15.

1043. Mandel, M. Arheoloogiamälestis, mida ta meile tähendab? // “Kohila” (Kohila sovhoosi infoleht). – Nr. 1. – Jaanuar 1988.

1044. Mandel, M. Arheoloogianäitus Linnamuuseumis // Õhtuleht. – 31. 12. 1987.

1045. Mandel, M. Miks on vaja ühendada jõude muinsuskaitseks? // Kultuur ja Elu. – 1987. – Nr. 6. – Lk. 32–36 : ill.

1046. Metsallik, R. Arheoloogia kui tüliõun // Postimees. – 14. 12. 1993.

1047. Metsallik, R. Arheoloogianäitus // Edasi. – 31. 03. 1987.

1048. Metsallik, R. Mida teha arheoloogiaga? // Edasi. – 14. 01. 1986.

1049. Metsallik, R. Muinsuskaitse – õnn ja õnnetus // Postimees. – 21. 02. 1996.

1050. Mäesalu, A. Diagnostikakeskus ja Püha Barbara kalmistu // Päevaleht. – 18. 03. 1990.

1051. Mäesalu, A. Eestlaste kollektiivne mälu peegeldab ka objektiivset ajalugu // Rahva Hääl. – 16. 01. 1995.

1052. Mäesalu, A. Müstifikatsioonid linnaplaanil ja arheoloogia // Postimees. – 26. 09. 1994.

1053. Mägi-Lõugas, M. Kodulugu Soomes ja meil, praegu ja tulevikus // Hommikuleht. – 11. 08. 1994.

1054. Pauts, H. Taani lipp ja Eesti // Eesti Aeg. – 8. 09. 1993 : ill.

1055. Peets, J., Kraut, A., Laul, S. Eesti Arheoloogiaseltsi revisjonikomisjoni aruanne seltsi tegevuse kohta ajavahemikus 1. 02. 1991–1. 02. 1992 // Stilus. – 1992. – Nr. 2. – Lk. 60–61.

1056. Rõuk, A.-M. Loodusteaduslikud meetodid Eesti arheoloogias: tänane päev ja tulevikuväljavaated // Kiirendusstrateegia ja teadus. – Tallinn, 1987. – Lk. 101–109 : ill.

1057. Rõuk, A.-M. Soomes said kokku aastakihiliste setete uurijad // EAST. – 1990. – Nr. 4. – Lk. 11–13.

1058. Rõuk, A.-M. Välishuvi Eesti voorte vastu // EL. – 1990. – Nr. 6. – Lk. 387–388 : ill.

1059. Rõuk, A.-M., Selirand, J. Saateks = Предисловие = Foreford // LMEA. – Tallinn, 1988. – Lk. 7–12.

1060. Selirand, J. [Kommentaar P. Ligi art. “Tuuleveskid, Dulcinea ja Eesti esiajalugu” // Looming. – 1994. – Nr. 6] // Looming. – 1994. – Nr. 6. – Lk. 824.

1061. Selirand, J. Aga esimesed viis tuhat aastat? // Sirp ja Vasar. – 26. 08. 1988.

1062. Selirand, J. Archaeological centre in Tallinn’s Old Town // Homeland. (Supplement to the Kodumaa weekly.) – 12. 02. 1986.

1063. Selirand, J. Arheoloogi mõtteid kodutunnetusest ja selle kasvatamisest // Kooliuuenduslane. – 1994. – Nr. 9. – Lk. 43–50.

1064. Selirand, J. Arheoloogia saavutusi Nõukogude Eestis // Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980–1985. – Tallinn, 1986. – Lk. 280–285.

1065. Selirand, J. Arheoloogiakeskus Tallinna vanalinnas // Kodumaa. – 2. 04. 1986.

1066. Selirand, J. Arheoloogide esimene välisnäitus // Horisont. – 1988. – Nr. 9. – Lk. 3 : ill.

1067. Selirand, J. Arheoloogidele oma kodu // VEKSA kalender 1987 : VEKSA Ühingu Aastaraamat. – X. – Tallinn, 1986. – Lk. 133–137.

1068. Selirand, J. Austagem ajalootermineid // Päevaleht. – 4. 04. 1990.

1069. Selirand, J. Eesti arheoloogide esimene välisnäitus ja NSV Liidu – Soome arheoloogide sümpoosion // TATÜ. – 1989. – Kd. 38, nr. 2. – Lk. 197–198.

1070. Selirand, J. Eesti muinasaja näitus // Õpetajate Leht. – 17. 04. 1993.

1071. Selirand, J. Hädas ajaarvamisega // Sirp ja Vasar. – 30. 01. 1987.

1072. Selirand, J. Introduction // Cultural Heritage of the Finno-Ugrians and Slavs. – Tallinn, 1992. – Lk. 5–8.

1073. Selirand, J. Järelsõna tõlkijalt // Lanitzki, G. Amforad, vrakid, vette vajunud linnad : Allveearheoloogia alused, probleemid, kogemused ja tulemused. – Tallinn, 1994. – Lk. 188.

1074. Selirand, J. Mure arheoloogiakeskuse pärast // Eesti Sõnumid. – 18. 05. 1994.

1075. Selirand, J. Poliitiliseks tehtud muinasteadusest // Looming. – 1994. – Nr. 6. – Lk. 803–805.

1076. Selirand, J. Saateks // Stoll, H. A. Koobas Surnumere ääres : Romaan Qumrani käsikirjadest. – Tallinn, 1992. – Lk. 4–7.

1077. Selirand, J. Saateks tõlkijalt // Schlette, F. Keldid Alesia ja Pergamoni vahel : Keltide kultuurilugu. – Tallinn, 1986. – Lk. 7.

1078. Selirand, J. Süüta süüdlased // Eesti Sõnumid. – 8. 04. 1994.

1079. Selirand, J. Viia lõpuni arheoloogiakeskuse väljaarendamine // Sirp ja Vasar. – 5. 05. 1989.

1080. Tamla, T. Eessõna = Förord // Eesti ja Rootsi = Estland och Sverige. – Tallinn, 1993. – Lk. 5–8.

1081. Tamla, Ü. Kostivere hõbeaare koos Viltina odaotsaga Pariisis, Berliinis ja Kopenhaagenis // Stilus. – 1993. – Nr. 4. – Lk. 49–53.
Sum.: Estonian archaeological objects – a silver hoard from Kostivere and a spear-head from Viltina on the exhibition “From Viking to Crusader”.

1082. Tamm, J. IV Põhjamaade kirikuarheoloogia sümpoosion Trondheimis // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 13–15 : ill.

1083. Tamm, J. Riigieelarve ja muinsuskaitse // Sirp. – 9. 04. 1993.

1084. Tõnisson, E. [Kommentaar P. Ligi art. “Tuuleveskid, Dulcinea ja Eesti esiajalugu” // Looming. – 1994. – Nr. 6] // Looming. – 1994. – Nr. 6. – Lk. 825.

1085. Tõnisson, E. 15 aastat Turaida ekspeditsiooni // EAST. – 1991. – Nr. 1 (5). – Lk. 22.

1086. Tõnisson, E. Aruanne Eesti Arheoloogiaseltsi juhatuse tööst ajavahemikus 15. 02. 1991–26. 02. 1992 // Stilus. – 1992. – Nr. 2. – Lk. 53–55.

1087. Tõnisson, E. Ida-Baltimaade ja Skandinaavia kontaktid varasel keskajal // Stilus. – 1992. – Nr. 1. – Lk. 43–49.
Sum.: Contacts between the East-Baltic and Scandinavian countries in the Early Medieval Period.

1088. Tõnisson, E. Miks ei võiks ma olla indiaanlane // Looming. – 1994. – Nr. 6. – Lk. 806–811.

1089. Tõnisson, E. Muinas-Eesti ühiskond – elitaarne või egalitaarne, riigiga või riigita? // Looming. – 1994. – Nr. 3. – Lk. 387–392.

1090. Tõnisson, E. Saateks [Eesti Arheoloogiaseltsi Teataja 1. numbrile] // EAST. – 1990. – Nr. 1. – Lk. 1.

1091. Tõnisson, E. Saateks = Zum Geleit // TÜ AKT. – 1995. – 8. – Lk. 8–13.

1092. Tõnisson, E. Tutvumissoovitus // EAST. – 1990. – Nr. 3. – Lk. 19.

1093. Valk, H. Arheoloogianäitus Tartu Linnamuuseumis // Edasi. – 15. 05. 1987.

1094. Valk, H. Kuritöö ja karistus: muistise lõhkumise eest kohtu alla // Stilus. – 1993. – Nr. 4. – Lk. 54–61.
Sum.: A criminal punishment for breaking the law of heritage protection.

1095. Valk, H. Laastajad Kauksi Leerimäel // EL. – 1987. – Nr. 11. – Lk. 759–761 : ill.

1096. Valk, H. Valgamaa muististest ja uuest entsüklopeediast // Kommunist. – 05., 07., 12. 05. 1988.

1097. Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 1992. aastal // Kleio. – 1993. – Nr. 7. – Lk. 55.

1098. Valk, H. Õpetatud Eesti Selts 1992–1993 // Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1988–1993. – Tartu, 1995. – Lk. 273–277.

1099. Vissak, R. Mida teeb Tartu Linnamuuseum arvutiga // Muuseum. – 1996. – Nr. 2. – Lk. 42–44.