Lühendid EAB1986-1996

AEWB = Archaeology East and West of the Baltic : Papers from the Second Estonian – Swedish Archaeological Symposium Sigtuna, May 1991 / Ed.: Ingmar Jansson. – Stockholm, 1995. (Theses and Papers in Archaeology N. S. A 7.)

AO = Археологические открытия.

Castella Maris Baltici. – I : Archaeologia Medii Aevi Finlandiae I/ Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland. – Stockholm, 1993.
Castella Maris Baltici. – II : Archaeologia Medii Aevi Finlandiae II/ Sörmländska handlingar nr 49/ Lund Studies in Medieval Archaeology 18. Nyköping, 1996.

EAST = Eesti Arheoloogiaseltsi Teataja. Tallinn.

EL = Eesti Loodus.

LMEA = Loodusteaduslikke meetodeid Eesti arheoloogias : Artiklite kogumik = Естественнонаучные методы в археологии Эстонии : Сборник статей = Scientific methods in Estonian archaeology / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut  – Tallinn, 1988.

MT = Muinasaja teadus.

PACT. – 1991. – 33 : Airborne Particles and Gases, and their Impact on the Cultural Heritage and Environment. Proceedings of the European Workshops held at Ravello, European University Centre for the Cultural Heritage, December 12–13th 1989 and December 14–16th 1990. Rixensart, 1991.

PACT. – 1992. – 37 : Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage. Proceedings of a Round Table held at Tallinn, April 1991 at the Estonian Academy of Sciences. Rixensart, 1992.

PACT. – 1994. – 47 : Scientific Methods in Underwater Archaeology: Proceedings of a European Seminar held at the Zoological Field Station Tvärminne, Finland, Oct. 15th–18th, 1992. Rixensart, 1994.

PACT. – 1995. – 50 : Landscapes and Life. Studies in Honour of Urve Miller, August 11th 1995. Rixensart, 1995.

PACT. – 1996. – 51 : Coastal Estonia. Recent Advances in Environmental and Cultural History. Rixensart, 1996.

Stilus = Stilus : Eesti Arheoloogiaseltsi Teated = Reports of the Estonian Archaeological Society. Tallinn.

TATÜ = Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1967–1989; Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1990–1991; Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 1992–1996.

TRÜ Toimetised = Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised.

TÜ AKT = Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti Toimetised.

TÜ Toimetised = Tartu Ülikooli Toimetised.